Nedonosene deti, predcasne narozene deti, inkubator, korigovany vek

Slovníček pojmů
Arterie – latinský výraz pro tepnu. Do periferních tepen na zápěstí nebo kotníku zavádíme kanylku, která je napojena na přesné měření krevního tlaku a přes systém hadiček můžeme provádět opakované odběry krve, aniž bychom dítě zatěžovali opakovaným pícháním.

Bronchopulmonální dysplazie (BPD) – chronické onemocnění plic nedonošených dětí, viz nejčastější diagnozy

Centrální žilní katetr – tenká hadička zaváděná do větších žil, která slouží k podávání infuzí a léků, na rozdíl od běžné žíly tyto katetry ponecháváme několik dní

CPAP – mírná dechová pomoc u dítěte, které dýchá samo, přes nosní kanyly dýchací přístroj pomáhá lepšímu rozepětí plic a výměně plynů

Dučej (PDA, ductus arteriosus Botalli) - spojka mezi 2 hlavními cévami vycházejícími ze srdce, viz nejčastější diagnozy

Inkubátor – naším slangem „domeček“, prostor, ve kterém miminko roste, podle aktuální váhy a dní po porodu přizpůsobujeme potřebám dítěte vhkost a teplotu

Intubace - zavedení trubičky do průdušnice, následně se napojuje na dýchácí přístroj

Klokánkování – chování dítěte na hrudníku rodičů, kdy je dítě v přímém kontaktu, důležité pro utvoření vztahu mezi rodiči a dítětem, důležité i pro imunitu dítěte

Laryngskop – zavádí se do úst při intubaci, osvětluje ústa a současně napomáhá zavedení trubičky do dýchacích cest

Močová cévka – tenká hadička , které se sterilně zavádí přes močovou trubici do močového měchýře. Používámě u dětí, které mají problémy s močením nebo v přípach, kdy potřebujeme přesné informace o množství moče.

Monitor – diplej nad inkubátor, který zobrazuje životní funkce pacienta. Nejčastěji monitoruje saturaci, ktervní tlak, tepovou frekvenci, EKG záznam

Nedonošený novorozenec - dítě narozené před 37. týdnem těhotenství

Novorozenec s velmi nízkou porodní hmotností - hmotnost dítěte pod 1500 g

Novorozenec s extrémně nízkou porodní hmotností – hmotnost dítěte pod 1000g

RDS – syndrom dechové tísně – nedostatečné rozpětí plic u nedonošencých v důsledku chybění surfaktantu, viz nejčastější diagnozy

Saturace – zásobení tkání kyslíkem., měříme pomocí červeně svítícího čidla

Screeningové vyšetření – slouží k záchytu a následné včasné léčbě určitých onemocnění. Např. každý novorozenec se vyšetřuje na vrozené metabolické poruchy, nedostatečnou funkci štítné žlázy a poruchu funkce nadlevin.

Sonda – slouží k výživě nedonošených dětí, které nedokáží mléko sát a polykat, zavádí se buď ústy nebo nosem do žaludku.

Sepse – celková infekce, viz nejčastější diagnozy

Surfaktant – tekutina, která v tenké vrstvě pokrývá plicní sklípky (alveoly), zajištuje jejich správné rozepětí po celou dobu dýchání. U nedonošených dětí je surfaktantu méně, za určitých situací můžeme dítěti aplikovat umělý surfaktant přímo do plic

Ultrazvuk – zobrazovací medoda, která nezatěžuje zářením, používá se k zobrazení mozku, srdce, dutiny břišní

Ventilátor – přístroj zajišťující a usnadňující dýchání

Autor: Mudr. Helena Slavíková