Pokud vaším očím či uším unikla informace o závadnosti kojenecké vody Horský pramen, rádi bychom Vás o tom informovali.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zakázala balenou kojeneckou vodu Horský pramen (balení PET lahev 5 litrů, datum minimální trvanlivosti 02. 08. 2010), protože laboratorní rozbory v uvedené vodě odhalily přítomnost toluenu. Naměřené množství toluenu ve vodě je sice nepatrné, tj. 0,2 mikrogramů na litr, ale v kojeneckých vodách se nesmí vyskytovat žádné cizorodé organické látky ve zjistitelném množství. Více informací na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1021594&docType=ART&nid=11343.

Pokud jste již takovou vodu ve vašem obchodu zakoupili a  máte ji v držení je možné nahlásit tuto skutečnost na e-mailovou adresu uvedenou na stránkách Horského pramene http://www.horskypramen.cz/profil_firmy/index.html. Následně dojde ke stažení této potraviny pracovníky výrobního závodu s tím, že bude provedena kompenzace za tento zakoupený výrobek.