KDY mluvíme o předčasném porodu?
O předčasném porodu mluvíme, pokud se dítě narodí před ukončeným 37. týdnem těhotenství.

PROČ dochází k předčasnému porodu?
Nejčastější příčinou předčasného porodu je přítomnost  infekce v porodních cestách,  mezi další příčiny patří nedostatečná funkce placenty, vícečetné těhotenství, nedostatečnost děložního hrdla, onemocnění matky mající vztah k těhotenství (např. vysoký krevní tlak, těhotenská cukrovka, preeklampsie),  vrozené vady dělohy, zvýšené množství plod. vody, vývojové vady plodu,  vyšší nebo naopak nízký věk rodičky aj.

Bohužel, ne vždy se nám příčinu předčasného porodu podaří objasnit a často nemůžeme mamince odpovědět na otázku, proč se její miminko narodilo dříve.

CO dělat při hrozícím předčasném porodu?
Pokud u maminky hrozící předčasný porod je přeložena do jednoho z perinatologických center.
V případech,  kdy se překlad nestihne, vyjíždí do porodnice specializovaný tým lékařů a sester, aby se postaral o nedonošené nebo nemocné miminko.

JAK VELKÉ  musí být miminko, aby mělo šanci na přežití?
Základním a nejdůležitějším  faktorem pro přežití je schopnost plic dýchat samostatně.
Za hranici životaschopnosti novorozence je v České republice považován ukončený 24. týden těhotenství. V tomto týdnu těhotenství jsou plíce vyvïnuty zatím velmi nedokonale, ale již mohou s naší pomocí „fungovat“ – tj. zajistit okysličení krve a odsun oxidu uhličitého z organismu.
 
Pokud je to možné, při hrozícím předčasném porodu podáváme matce kortikoidy – ty mají urychlit vývoj plicní tkáně plodu s tvorbou  surfaktantu (viz slovníček) a tím zvyšují šance dítěte na přežití.