V prvních dnech, kdy jsou miminka ještě moc malá a potřebují pomoci např. s dýcháním atd., tak jsou umístěna nejdříve na oddělení RES a později na oddělení JIP. Pojďme si představit některé z přístrojů, se kterými se zde setkáte. Při prvním setkání působí sice "hrůzostrašně", ale velice rychle se v nich naučíte číst a rozpoznávat co ukazují a kdy ukazují věci pozitivní a kdy nám miminka trošku zlobí.

Inkubátory a transportní inkubátor – slouží k udržení optimální tělesné teploty novorozenců resp. k převozu novorozenců z porodního sálu na oddělení.

Ventilátory – slouží k různému typu dechové podpory u novorozence. Pokud dítě nezvládne samo dýchat  musí být zaintubované (z úst má kanylu zavedenou do průdušnice) a odkázané na pomoc ventilátoru. Druhou možností, že dítě dýchá samo, ale snadno se unaví a zapomíná dýchat. Pak má zavedeny hadičky nosu a přístoj mu ulehčeje dechovou práci, tzv. CPAP. (odtud pochází také názve našeho webu)

Pulzní oxymetr -  monitoruje zásobení krve kyslíkem. Červeně svítící čidlo se umísťuje  na   končetiny

Infuzní pumpy – přesně dávkují na desítky mililitrů výživou infuzi nebo léky


EKG – na hrudníku nalepené 3 elektrody, které zaznamenávají srdeční činnost

Měření krevního tlaku – měříme manžetou uzpůsobenou velikosti novorozenců, tzv. neivazivní měření

Kanyly – používáme k zajištění žil a k  podávání léků a výživové infuze, pokud dítě nemá dostatek potřebných živin ve stravě

Kanylace periferních tepen (arterií) – používáme k přesnému monitorování krevního tlaku a při nutnosti častých odběrů krve

Sondy tzv. naso- nebo orogastrické – slouží k podávání stravy nedonošeným dětem, strava je tak podávána přímo do žaludku

Močové cévky – při nutnosti přesného sledování močení a u dětí, které jsou farmakologicky tlumeny (např. operace)

Další informace a obrázky jsou na webu ÚPMD (http://www.upmd.cz/?lang=cz&category=1-4-20-91)